08
Tháng Sáu
279631667_333755195564633_6118964974714545822_n
Trường Cao đẳng Đại Việt phát động Chương trình truyền thông thi ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng ngày Vệ sinh tay Thế giới
12:00 Sáng - 12:00 Sáng

Hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới (05/5) của Tổ chức Y tế Thế giới phát động năm 2022 với thông điệp “Cùng...