Trường Cao Đẳng Đại Việt là trường cao đẳng đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành và đa hệ với phương châm đào tạo theo yêu cầu của xã hội để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đất nước.

Hội đồng quản trị

Tiến sĩ. Đoàn Văn Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Luật (ĐH Luật Hà Nội)
– Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế Quốc dân)
– Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Là người sáng lập, định hướng, đưa ra chiến lược và mục tiêu phát triển cho Tập đoàn CEO.

Ths.Phạm Thị Mai Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân)
– Cử nhân Kinh tế (Học viện Tài chính)
– Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Là thành viên chủ chốt, gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008

Đoàn Văn Minh

Ủy Viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

BAN GIÁM HIỆU

 
Hiệu trưởng nhà trường
 
Email: minhdv@dvc.edu.vn
 
Điện thoại: 0962 288 486

ThS.Nguyễn Khánh Thu

Phó Hiệu trưởng thường trực

Email: thunk@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0962 288 486

ThS.Trần Trọng Phùng

Phó Hiệu trưởng

Email: phungtt@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0962 288 486

ThS.Trần Thị Ngân Giang

Phó Hiệu trưởng

Email: ngangiangdvc@gmail.com

Điện thoại: 0962 288 486